Kültür / Turizm

Ürün Kategorileri

Kültür / Turizm

Tripolis Harabeleri
Buldan ilçe merkezine 16 Km uzaklıkta olan Yenice kasabasını yakınına ve Büyük menderes vadisinin kuzey tarafına bakan yamaçlarına kurulmuştur. 
Şehrin kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekte ise de M.Ö. 2. yy'da bir Rum kralı tarfından yaptırılmış olduğu tahmin edilmektedir. Halkın çekirdeğini Rumlar teşkil etmekte olup resmi dili ise aktarılanlardan anlaşıldığı üzere Grekçedir. 
Şehir Sard-Filadef-Alasehir-Leodikya'dan geçen ve Mezopotamya'ya bağlanan büyük kervan yolu üzerinde kurulmuştur. Şehrin kuruluş sebebi daha çok askeridir. Zira Fiedelfiya gibi önemli üs; doğudan gelecek olan saldırılara karsı kullanılmaktaydı. 
Şehir Romalıların hakimiyetine girdikten sonra daha çok gelişmiş, Bizans yönetiminde ise gerilemiştir. Deprem nedeniyle şehir bir kaç kez yıkılıp tekrar inşa edilmiştir.  Hıristiyanlığın yayılış döneminde önemi artmış, piskoposluk merkezi olmuştur. St. Barthelmi ve St. Philipe Küçük Asya'da Hıristiyanlığı yaymak için dolaşırken Tripolis'e de uğramışlardır.
Tripolis muhtelif tarihlerinde Türklerin saldırısına maruz kalmış, bu sıralarda haçlılar şehre uğramış, karışıklık sonucu çeşitli yönlerden gerilemiş, yoksullaşmış, harap olmuştur. Kesin olarak 1305'de germiyanoğullari idaresine geçmiş, 1354'de meydana gelen deprem sonucu büyük tahribe uğramış, yasayanlar ise civar yerlere göç etmişlerdir.
Tripolis bugün ilgisizlik ve bakımsızlık sonucu tanınamayacak haldedir.

Yayla Gölü
İlçenin batısında yer alan Süleymanlı (Yayla) gölü 1150 metre yüksekliktedir. Buldan Doğal Hayati Koruma Derneği'nin yoğun çabaları sonucunda Haziran-2000'de sit alanı ilan edilmiştir.
Bünyesinde bir çok hayvan türünü de barındıran bu göl ve çevresi piknik alanı olarak ta kullanılmaktadır.                                          

Yenice Kaplicalari
İlçeye 16 km mesafede bulunan Yenice Kasabası sınırları içerisinde bulunan kaplıca yari asfalt, yari stabilize yolla Denizli- İzmir karayoluna bağlanır. Yol Tripolis harabelerinin yanından geçmektedir. Önceleri kubbe altında, ortasında ayakları sokmak için çizme seklinde tasarlanmış bir göbek taşı bulunmasından dolayı Çizmeli hamam denilmiştir. Günümüzde kubbe kaldırılmış kaynak üzerinde yeni tesisler yapılmıştır. Suyun sıcaklığı 44 derece olup bileşiminde hidrokarbonat, sülfat, sodyum, kalsiyum iyonları bulunmaktadır. 
Kaplıca basta romatizma olmak üzere; kalp, damar sertliği, deri hastalıklarının tedavisinde önemli bir etken olmaktadır.
Ayni yörede halk tarafından Çamur Hamamı olarak anılan Gamere kaplıcası da benzer özellikleriyle özellikle iç turizme hizmet etmektedir.

Kestane Deresi
İlçe merkezine 1 Km uzaklıkta olup şehrin batısında yeşillikler arasında bulunmaktadır. 1967 yılında dönemin belediye başkanı Ethem Tümbey tarafından imar ettirilen bu alan bugün hem çay bahçesi hem de restoran bölümüyle yöre halkına ve dışarıdan gelen turistlere hizmet vermektedir. 
 
Talat Tarakçi Parki
Dönemin belediye başkanı Talat Tarakçı tarafından 1936 yılında yaptırılmıştır. İlçe merkezinde yer alan bu park ilçeye doğal bir güzellik kazandırmaktadır. 
 
İçme Deresi
İlçenin güneyinde; ilçeye 5 Km mesafededir. Kaynaktan çıkan bu şifalı su içme suyu adini almıştır. özellikle mide hastalıklarının tedavisinde yarar sağladığı bilinmektedir.
Yukari Vakifçayi
Şehirden 2 Km uzaklıkta çamların içinde bir dinlenme yeridir