Ürün Kategorileri

Ekim 2015 Kurulan Kapanan Şirket İstatistikleri

2015 Ekim ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış oldu.

·         Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %1,65 azalış olurken, kooperatif sayısında %21,43 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında  %3,74 artış olmuştur.

·         Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %5,57 azalırken, kooperatif sayısı %20,65 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %10,08 artmıştır

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %26,98 azalış oldu.

·         2015 yılı Ekim ayında, 2014 yılı Ekim ayına göre kurulan şirket sayısında %18,68 artış olurken,  kurulan kooperatif sayısında %5,56 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %3,30 azalış olmuştur.

·         2015 yılı Ekim ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre %26,98, kapanan kooperatif sayısı %7,50 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %23,79 azalmıştır.

2015 yılı ilk on ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre %16,07 arttı.

·         2015 yılının ilk on ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %16,07 artarken, kooperatif sayısı %11,51 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %34,22 oranında azalmıştır.

 

·          Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %10,95, kooperatif sayısı  %10,46 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %2,89 azalmıştır.

2015 Ekim Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

EKİM        2015

EYLÜL          2015

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

EKİM         2014

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- EKİM

  (10 Aylık)

2014

2015

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.133

5.219

-1,65

4.325

18,68

47.495

55.127

16,07

Kooperatif

68

56

21,43

72

-5,56

860

761

-11,51

Ger.Kişi Tic.İşl.

3.109

2.997

3,74

3.215

-3,30

58.625

38.561

-34,22

Tasfiye

Şirket

478

728

-34,34

744

-35,75

11.319

9.041

-20,13

Kooperatif

45

87

-48,28

62

-27,42

1.735

1.331

-23,29

Kapanan**

Şirket

644

682

-5,57

882

-26,98

10.735

9.559

-10,95

Kooperatif

111

92

20,65

120

-7,50

1.443

1.292

-10,46

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.201

1.091

10,08

1.576

-23,79

16.334

15.862

-2,89

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2015 yılı Ekim ayında 3.109 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, hiç adi ortaklık kuruluşu olmamıştır.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2015 yılı Ekim ayında 72, Ocak-Ekim döneminde 19.382 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2015 Ekim ayında sadece Bayburt’ta şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

·         2015 yılı Ekim ayında kurulan toplam 5.201 şirket ve kooperatifin %78,22’si limited şirket,            %20,44’ü anonim şirket, %1,31’i ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %36,63’ü İstanbul,

%13,29’u Ankara, %6,50’si İzmir’de kurulmuştur.

·         Bu ay sadece Bayburt ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2015 yılı ilk 10 ayında Bayburt’ta 8 şirket kurulmuş 1 şirket kapanmıştır.

 

2015 Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %4,24 oranında arttı.

·         2015 yılı ilk on ayında toplam 55.888 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 44.556 limited şirket, toplam sermayenin %47,32’sini, 10.560 anonim şirket ise %52,67’sini oluşturmaktadır. Ekim ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Eylül ayına göre %4,24 oranında artmıştır.

2015 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK-AĞUSTOS

Sayı

8.517

8

0

36.250

637

45.412

Sermaye (TL)

4.320.825.956

1.247.000

0

4.125.886.014

-

 

8.447.958.970

EYLÜL

Sayı

980

1

0

4.238

56

5.275

 

Sermaye (TL)

649.485.868

20.000

0

501.536.975

-

 

1.151.042.843

EKİM

Sayı

1.063

1

1

4.068

68

5.201

Sermaye (TL)

717.519.912

6.000

10.000

482.283.750

-

 

1.199.819.662

TOPLAM

Sayı

10.560

10

1

44.556

761

55.888

Sermaye (TL)

5.687.831.736

1.273.000

10.000

5.109.706.739

-

 

10.798.821.475

 

2015 Ekim ayında 1.388 şirket ve kooperatif ile 1.008 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

·         2015 Ekim ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.388’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 949’u inşaat, 667’si imalat sektöründedir.

·         2015 Ekim ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.008’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 818’i inşaat, 295’i imalat sektöründedir.

·         Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 243’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 174’ü inşaat, 96’sı imalat sektöründedir.

·         Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 529’u toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 188’i inşaat, 98’i imalat sektöründedir.

 

 

 

2015 Ekim ayında kurulan 68 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifidir.

·         2015 Ekim ayında kurulan 68 Kooperatifin 33’ü Konut Yapı Kooperatifi, 6’sı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, 6’sı Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

·         2015 yılının ilk on ayında kurulan 761 kooperatifin 346’sı Konut Yapı Kooperatifi, 89’ü Sulama Kooperatifi, 76’sı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2015 Ekim ayında 366 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

·         2015 Ekim ayında kurulan 366 yabancı ortak sermayeli şirketin 136’sı Suriye, 28’i Alman, 26’sı Irak ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2015 yılı ilk on ayında;

·         Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.899’dur. Bu şirketlerin 1.284’ü Suriye, 289’u Alman,  241’i Irak ortaklıdır.

·         Kurulan 3.899 yabancı ortak sermayeli şirketin 587’si anonim, 3.312’si limited şirkettir. Bu şirketlerin 1.427’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 498’i imalat ve 479’u inşaat sektöründe kurulmuştur.

·         Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,70’i yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2015 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK-AĞUSTOS

Sayı

497

2.641

3.138

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

394.960.400

408.854.250

803.814.650

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

324.854.520

359.117.030

683.971.550

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

82,25

87,83

85,09

EYLÜL

Sayı

47

348

395

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

37.200.000

55.961.000

93.161.000

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

34.741.860

49.709.150

84.451.010

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

93,39

88,83

90,65

 

Sayı

43

323

366

EKİM

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

42.550.855

42.833.000

85.383.855

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

35.157.856

38.281.630

73.439.486

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

82,63

89,37

86,01

TOPLAM

Sayı

587

3.312

3.899

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

474.711.255

507.648.250

982.359.505

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

394.754.236

447.107.810

841.862.046

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

83,16

88,07

85,70

.

 

   Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 18 Aralık 2015’dir.

Ayrıntılı tablo ve grafiklere www.tobb.org.tr web sitesi üzerinden erişebilirsiniz.