K3 Yetki Belgesi

Ürün Kategorileri

K3 Yetki Belgesi

Ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara verilir.
K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin en az 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.

GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
3-3-Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)
4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Trafik ve Tescil Belgelerinin Ticari ve Yük Nakli Tescilli Olacak)
5- Vergi levhası fotokopisi
6- K3 yetki belgesi almak için başvuran, gerçek kişi ve taşıma kooperatifleri dahil tüzel kişilerin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 2 birim taşıt ve 35 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.

NOT: BAŞVURU DİLEKÇESİ VE BAŞVURU FORMUNDAKİ ADRES YAZIŞMA ADRESİ OLACAĞINDAN DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.