Ürün Kategorileri

Katı Yakıtlar

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2015 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 120 bin 121 ton, linyitin 3 milyon 344 bin 890 ton ve taşkömürü kokunun 398 bin 559 ton, teslimat(1)miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 379 bin 390 ton, linyitin 3 milyon 610 bin 40 ton ve taşkömürü kokunun 401 bin 202 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %3,6 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte %92,7 iken taşkömürü kokunda %99,3 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %35,8’i termik santrallere, %17,5’i kok tesislerine, %5,9’u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %86’sı termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %97,6’sı demir-çelik sanayine sevk edildi.Üretimin teslimatları karşılama oranları, Ekim 2015