Buldan Tekstil Envanter Araştırması

Ürün Kategorileri

Buldan Tekstil Envanter Araştırması

TR-32-14-TD001-15-08 "Stratejik Planımızı Hazırlıyoruz" Projesi: Güney Ege Kalkınma Ajansının Teknik Destek Projesi kapsamında hibe almaya hak kazanan projemiz 2014 yılında başarı ile tamamlanmıştır.

"Truth of the loom"(Dokuma Tezgahının Öyküsü) Kitabı ve Dökümanter Filmin Hazırlanması : Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş. nin sponsorluğunda ve Odamız desteği ile Luca BABINI tarafandan hazırlanan Buldan dokumasını anlatan dökümanter kitap ve film çalışması.Çalışmanın amacı; Buldan’da zaman içinde teknoloji ve kültürel değişimler sonucu erozyona uğramakta olan bu kültürel mirasa sahip çıkmak ve yaşamasına destek vermektir. Film, Avrupa çapında yapılan 2013 Worth Global Style Network (WGSN) Global Fashion Awards çerçevesinde “Sustainable Design Team” (Sürdürülebilir Yaşam Ekibi) kategorisinde finale kalmış, ikincilikle ödüllendirilmiştir.
  

Buldan Tekstil Sanayiinin Gelişimi ve Envanter Araştırması" 2009 yılında Odamızın sponsor ve desteği ile hazırlanmış olup, ilçedeki tekstil envanterini saptamayı amaçlamaktadır.