Süreç Yönetimi ve Risk Eğitimi

Süreç Yönetimi ve Risk Eğitimi

TOBB Bünyesinde 14-15 Ağustosta gerçekleşen Akreditasyon Standardı kapsamında düzenlenen  Süreç Yönetimi ve Rİsk Eğitimine odamız adına Genel Sekreter Ayhan Emirdağ ve Personel Emir Demirci katılmıştır.