Ürün Kategorileri

Tobb Yenilik Stratejisi 2016 Yılı Eylem Planı

Sayın Üyemiz,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda;

 

TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK)’ndan alınan yazıda, Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2015 Yılı Eylem Planı’na tubitak.gov.tr/ubtys adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

2016 yılına ait eylem ve önerilerinizin ekte yer alan forma işlenerek en geç 28 Eylül 2015 Pazartesi gününe kadar Odamız Proje Geliştirme ve Eğitim Şefliği’ne gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.