Ürün Kategorileri

Tüketici Güven Endeksi-Aralık 2015

Tüketici Güven Endeksi-Aralık 2015
TÜİK tarafından aylık yayımlanan Tüketici Güven Endeksi, tüketicilerin yakın gelecekte yapılması planlanan harcama ve tasarruflarına ilişkin eğilimleri hakkında bilgi vermektedir.
Tüketici Güven Endeksi, Aralık ayında 3.57 puan azalarak 73.58 seviyesine gerilemiştir.  Böylelikle, geçtiğimiz ay gösterdiği yükselişin ardından azalma eğilimi göstermiştir.  
Alt kalemlere ilişkin bilgiler ise aşağıdaki gibidir:
  • Gelecek 12 ay için işsiz sayısı beklentisinin (6.25 puan),
  • Genel Ekonomik Durum Beklentisinin (5.99 puan),
  • Hanenin Maddi Durum Beklentisinin 2.47 puan azaldığı görülmektedir
Bunlara karşılık Tasarruf Etme İhtimalinde ise 0.42 puan sınırlı bir iyileşme yaşanmıştır.
 
Kısa Vadeli Dış Borçlar-Ekim 2015
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Ekim 2015 itibarıyla 2014 yılsonuna göre % 9.2 (~ 12.3 milyar $) azalmış ve yaklaşık 120.6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Kısa Vadeli Dış Borç Stokunun % 69.1’i bankalar kaynaklı borçlardan oluşmaktadır. Bankalar kaynaklı borçların % 32.8’ini ise krediler oluşturmaktadır.
2015 yılı Ekim sonu itibarıyla, Kısa Vadeli Dış Borç Stokunun % 51.3’ü ABD doları, % 29.7’si Euro, % 16’sı TL ve % 3.1’i de diğer döviz cinslerinden oluşmaktadır.
Kısa Vadeli Dış Borç Stokunu kalan vadeye göre değerlendirmek gerekirse
  • 2015 yılı Ekim sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Kısa Vadeli Dış Borç Stokunun 171.3 milyar $ olduğu görülmektedir.
  • Kalan vadeye göre Dış Borç Stoku borçlu bazında ele alındığında, özel sektörün % 86.6’lık oran ile en büyük paya sahip olduğu tespit edilmiştir.
 
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu-Ekim 2015
Ekim 2015 sonu itibarıyla özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu 2014 yılsonuna göre % 12.1 (~20.3 milyar $) artarak yaklaşık 188 milyar $ olmuştur. Aynı dönemde Kısa Vadeli Kredi Borcu ise % 42.2’lik bir azalışla 25.6 milyar $ seviyesine gerilemiştir. Böylelikle Toplam Kredi Borcu yaklaşık 1.6 milyar ABD doları artarak 213.6 milyar $ seviyesinde gerçekleşmiştir.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcunun borçluya göre dağılımı incelendiğinde, finansal kesimin kredi borcunun (% 54), finansal olmayan kesimin kredi borcundan (% 46) daha fazla olduğu görülmektedir.
Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu 2015 yılı Ekim sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde toplam 69.4 milyar $ kadar anapara geri ödemesi gerçekleştirecektir.