İş Makineleri

Ürün Kategorileri

İş Makineleri

Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile İlgili olarak ülke içinde mevcut İş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere Trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir.

EVRAK

ÖZELLİK

FATURA

1.EL ARAÇ ALIMINDA

TEKNİK BELGE

1.EL ARAÇ ALIMINDA

GÜMRÜK GİRİŞ BEYANNAMESİ VE  HARÇ DEKONTLARI

YURTDIŞINDAN İTHAL EDİLMESİ DURUMUNDA

NOTER SATIŞ SENEDİ

2.EL ARAÇ ALIMINDA

İMZA SİRKÜLERİ

TÜZEL KİŞİLER İÇİN

İŞ MAKİNESİ SAHİPLİK BELGESİ(RUHSAT)

2.EL ARAÇ ALIMLARINDA

 

NOT: Vekâleten yapılacak işlemler için vekâletname ve firma kaşesi gerekmektedir.

 

İş Makinesi Tescil Harcı: Oda için: 1400 TL Birlik 740 TL Toplam: 2140 TL.