Kapasite Raporları

Ürün Kategorileri

Kapasite Raporları

KAPASİTE RAPORLARI İÇİN İSTENİLEN EVRAKLAR:

- SGK hizmet dökümü fotokopisi    (Son döneme ait)
- Tapu belgesi veya Kira kontratı fotokopisi   (Firmaca kaşe ve İmzalı)
-  Makine tesisat ve Demirbaş kaydı listesi     (Muhasebeci tarafından onaylı)
-  Makineler kiralık ise en az 1 yıllık Kira sözleşmesi ve tarafların imza sirküleri     (Firmaca kaşe ve İmzalı)
  
  Kapasite raporu onay ücreti 2024  Birlik İçin: 3.750 TL. Oda için: 4.000 TL Toplam: 7.750 TL. dir. 
 
Ekspertiz Raporu 
Kullanılmış Makina Yaş Tespiti
İthalatı yapan firma tarafından Gümrük Müdürlüğü’nün talep dilekçesi, gümrük giriş beyannamesi ve makina fatura (tercüme edilmiş) alınarak, oda eksperi tarafından makinanın yaş tespiti yapılır, ilgili gümrük tebliğince ekspertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışında Tamir Edilecek Makinalarla İlgili Tespit
Yurtdışına tamir, kalibrasyon veya benzeri işlemler için gönderilecek makina, cihaz v.b. ile ilgili olarak dilekçe, gümrük giriş beyannamesi, fatura fotokopisi, varsa garanti belgesi fotokopisi, broşürü alınarak ilgili gümrük tebliğince ekpertiz raporu hazırlanır.

Yurtdışına Gönderilecek Eşyanın Nitelik ve Nicelik Tespiti
İhraç edilecek eşyanın özelliklerini ve niteliğine ilişkin bilgileri içeren talep dilekçesi alınarak ekspertiz raporu düzenlenir.

Diğer Ekspertiz İşlemleri
Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmayan, seri halde veya standart üretim yapmayıp elle üretim yapan, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki  işyerleri için kapasite raporu düzenlenmemekte olup, bu tür işletmeler için Ekspertiz Raporu tanzim edilmektedir.

Gıda İşyerlerine Yönelik Ekspertiz Raporu Başvurusu İçin İstenilen Belgeler
- Müracaat eden firmanın Oda kaydının olması (Merkez,Şube vb.)
 - Firmanın üretim yaptığı işyeri adresinin Odamız kayıtlarında tescilli olması

1. Başvuru Dilekçesi
2. İşletmenin bulunduğu yerin tapu fotokopisi veya işletmenin kurulduğu yer kiralık ise kira sözleşmesi,
3. Muhasebe onaylı makine tesisat listesi, (var ise motor güçleri yazılacak)
4. Çalışan mevcut personelin son aya ait sigortalı hizmet listesi fotokopisi varsa yeni işe giriş bildirgesi fotokopileri,
(SGK göstergelerinde firmanın imalathane adresi olacaktır.)
5- Ekspertiz raporu için oda veznesine 227,00 TL yatırılacaktır. Eksper ücreti olarak, eksperin hesaplarına 135,00_TL yatırılacaktır.
 
 
 
 
 

EKSPERLER    
     
MAKİNA MÜHENDİSLERİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
FATİH ALTUĞ 258 242 20 11 541 606 03 25
HALDUN SÜLÜK 258 242 06 16 533 736 63 60
YILDIZ AYDEMİR 258 261 26 61 533 350 40 70
MUAMMER ÖDEMİŞ 258 261 89 81 535 424 40 79
     
GIDA MÜHENDİSLERİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
MELİHA GÜMÜŞ 258 242 21 31 535 702 59 81
NAFİ SALMAN 258 377 19 77 505 644 12 34
OZAN GÜREL 258 263 10 22 535 866 26 74
ÖZLEM ÜNAL MENEKLİ 258 385 72 71 545 445 59 15
     
ORMAN ENSDÜSTRİ MÜHENDİSİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
GÜLÜMSER DAĞLI   506 331 09 70
     
KİMYA MÜHENDİSİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
HATİCE ÖZ   505 267 66 46
     
ENDÜSTRİ- İŞLT.MÜHENDİSİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
MUSTAFA KOÇ 258 242 87 29 532 761 88 55
     
ZİRAAT MÜHENDİSİ: İŞ TELEFON CEP TELEFON
FARUK DEMİRKOLLU 258 242 18 82 530 306 42 20