K1 Ve K1* Yetki Belgesi

Ürün Kategorileri

K1 Ve K1* Yetki Belgesi

Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.
K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip olmaları,
K1 Yetki Belgesini ilk defa almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 2 birim taşıt ve 50 tonlukasgari kapasiteye sahip olmaları gerekmektedir.

K1* (YILDIZLI K1) YETKİ BELGESİ
Ancak toplam yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen taşıtlarla ve yapılan taşımalarda K1* (YILDIZLI K1) belgesi alınacaktır.

GEREKLİ BELGELER
1-Başvuru Formları (Firma Yetkilisi tarafından imzalanıp, kaşe vurulacaktır.)
2- Firma Ortaklarının / Temsil ve İlzama Yetkili Kişilerin Nüfus Cüzdanı Fotokopileri
3-Tüzel kişiler adına İmza Sirküleri (Fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi durumunda aslı geri verilecektir.)
4- Firmaya ait Motorlu Araç veya Araçların Trafik ve Tescil Belgelerinin Fotokopileri (Trafik ve Tescil Belgelerinin Ticari ve Yük Nakli Tescilli Olacak)
5-Tüzel kişiler adına ticaret ve sanayi odalarına kayıtlı olduğunu gösteren belge
5- Vergi levhası fotokopisi
6-Yetki Belgesi almak isteyen gerçek kişilerin (şahısların) en az 1 birim taşıt ve 25 tonluk asgari kapasiteye sahip taşıt veya taşıt filosuna sahip olması,
     Yetki Belgesi almak isteyen tüzel kişilerin (şirketler) en az 2 birim taşıt ve 50 tonluk asgari kapasiteye sahip taşıt filosuna sahip olması gereklidir.

TOPLAM YÜKLÜ AĞIRLIĞI 3.5 TONU GEÇMEYEN TAŞITLARLA YAPILAN TAŞIMALARDA K1* YETKİ BELGESİ ALINACAKTIR.
BAŞVURU FORMUNDAKİ BİLGİLER DÜZGÜN, AÇIK VE NET YAZILMASI GEREKMEKTEDİR.