Geliştirme Ziyareti.

Geliştirme Ziyareti.

Buldan Ticaret Odasına  Akreditasyon yeni puanlama sistemi baz alınarak 19 Aralık 2017 Salı  günü geliştirme ziyareti yapıldı.

Akreditasyon standardı kriterlerinin sürecini gözlemlemek amacıyla yapılan geliştirme ziyaretini Bağımsız Denetçi Kuruluş Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. den Denetçi Serkan Şahin  gerçekleştirdi. Geliştirme ziyaretinde yapılan açılış ve günün sonunda gerçekleştirilen kapanış toplantılarına, BTO  Yönetim Kurulu Başkanı Halil Baştürkmen , BTO Yönetim Kurulu Üyesi ( Basın Yayın Sorumlusu)  İbrahim Acıkara;BTO Meclis Üyesi ( Bilgi İşlem Sorumlusu ) Ersan Ergin  BTO Genel sekreteri ( Akreditasyon sorumlusu)  Ayhan Emirdağ , ve  Evrak Memuru Emir Demirci Dalak  katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Oda/Borsa Akreditasyon sistemi çalışmaları kapsamında, Buldan Ticaret Odası Yönetim ve Oda Borsa Mevzuatı, Mali Yönetim, İnsan Kaynakları ve Yönetimi, Haberleşme ve yayınlar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri kullanımı, üye ilişkileri, kalite yönetimi, İletişim ağı, Politika ve Temsil, Bilgi Danışmanlık ve Destek, İş Geliştirme ve Eğitim, Uluslar arası Ticaret konularında inceleme yapıldı. Gerçekleştirilen ön çalışmalarda 13 kriterden oluşan yönetim ve Oda Mevzuatı, Mali yönetim, iletişim ağı gibi başlıklar altında Odanın yapmış olduğu çalışmalar değerlendirilerek, akredite oda statüsünü korumak amacıyla 2018 yılında yapılması planlanan denetim için ön hazırlıklar gözden geçirildi ve gelişime açık olan hususlarda geri bildirimler yapıldı.