Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı

Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı

Ticaret Sicili Müdürlükleri 3. Bilgilendirme Toplantısı ticaret ve sanayi odaları ile ticaret odaları bünyesinde faaliyet gösteren ticaret sicili müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.​Toplantıya Odamız adına Ticaret Sicil Müdürü AYHAN EMİRDAĞ katıldı.

Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bürokratları iştirak etti.

 

oplantıda bir konuşma yapan TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Sarp Kalkan, 2017 yılının şirket işlemlerinin basitleştirilmesi ve maliyetlerinin azaltılması için dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi. Oda kayıt ücretlerine ve ticaret sicil hizmet bedellerine üst sınırlar getirildiğini ifade eden Kalkan, “Kuruluş işlemlerinde gazete ücretleri indirimli uygulanmaya başlandı. Harç Takip Sistemi ile 2017 yılından itibaren ticaret sicili işlemlerine ilişkin harçlarının odalarımız tarafından tahsiline başlandı. 2018 yılı başından itibaren Rekabet Kurumu payının ve Ticaret Sicil Gazetesi ücretlerinin de odalarımız tarafından tahsiline başlandı.  Bu çalışmaların temel amacı Üyeye Hizmet, Ülkeye Hizmet anlayışıyla gerçekleştirildi. Şimdi çok daha büyük bir adım daha atıyoruz.  Dün Resmi Gazetede yayımlanan ve bugünkü bilgilendirme toplantımızın konusunu oluşturan 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Kanun çok önemli düzenlemeler içermektedir” dedi.

 

Bu düzenlemelerin yapılmasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Kalkan, “Dünyadaki iyi uygulamaların tümü, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması prensibi ile şekillenmektedir. Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundayız” diye konuştu.