Ürün Kategorileri

2015 EYLÜL AYINA AİT KURULAN VE KAPANAN ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ HABER BÜLTENİ

2015 Eylül ayında kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,80 artış oldu.

·         Kurulan şirket sayısında bir önceki aya göre %4,80, kooperatif sayısında %19,15 ve gerçek kişi ticari işletme sayısında  %1,94 artış olmuştur.

·         Kapanan şirket sayısı bir önceki aya göre %5,90 artarken, kooperatif sayısı %20,69 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı %13,89 azalmıştır

Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı ayına göre %22,41 azalış oldu.

·         2015 yılı Eylül ayında, 2014 yılı Eylül ayına göre kurulan şirket sayısında %1,81 artış olurken,  kurulan kooperatif sayısında %30,00 ve kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısında  %23,97 azalış olmuştur.

·         2015 yılı Eylül ayında kapanan şirket sayısı, 2014 yılının aynı ayına göre %22,41, kapanan kooperatif sayısı %20,69 ve kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısı  %7,78 azalmıştır.

2015 yılı ilk dokuz ayında kurulan şirket sayısı, 2014 yılının aynı dönemine göre %15,81 arttı.

·         2015 yılının ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre kurulan şirket sayısı %15,81 artarken, kooperatif sayısı %12,06 ve gerçek kişi ticari işletmesi sayısı %36,02 oranında azalmıştır.

·          Aynı dönem içinde kapanan şirket sayısı %9,52, kooperatif sayısı  %10,73 ve gerçek kişi ticari işletme sayısı  %0,66 azalmıştır.

2015 Eylül Ayı Genel Görünümü

İLAN
TÜRÜ

ŞİRKET
TÜRÜ

EYLÜL        2015

AĞUSTOS          2015

Bir Önceki Aya Göre Değişim     (%)

EYLÜL         2014

Bir Önceki Yılın Aynı Ayına Göre Değişim (%)

OCAK- EYLÜL

  (9 Aylık)

2014

2015

Değişim       (%)

Kurulan*

Şirket

5.219

4.980

4,80

5.126

1,81

43.170

49.994

15,81

Kooperatif

56

47

19,15

80

-30,00

788

693

-12,06

Ger.Kişi Tic.İşl.

2.997

2.940

1,94

3.942

-23,97

55.410

35.452

-36,02

Tasfiye

Şirket

459

728

-36,95

1.285

-64,28

10.574

8.295

-21,55

Kooperatif

59

126

-53,17

188

-68,62

1.673

1.257

-24,87

Kapanan**

Şirket

682

644

5,90

879

-22,41

9.853

8.915

-9,52

Kooperatif

92

116

-20,69

116

-20,69

1.323

1.181

-10,73

Ger.Kişi Tic.İşl.

1.091

1.267

-13,89

1.183

-7,78

14.758

14.661

-0,66

 

* Kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı adi ortaklıkları da içermektedir. 2015 yılı Eylül ayında 2.997 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, hiç adi ortaklık kuruluşu olmamıştır.

* *  Kapanan gerçek kişi ticari işletmesi sayısı, yapılan tebligatlarla ticari faaliyeti bulunmadığı tespit edilen gerçek kişi ticari işletmesinin kayıtlarının ilgili Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 51. maddesine istinaden re’sen silinen işletmelerini kapsamamaktadır. 2015 yılı Eylül ayında 121, Ocak-Eylül döneminde 19.311 gerçek kişi ticari işletmesi re’sen kapatılmıştır.

 

2015 Eylül ayında sadece Tunceli’de şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir.

·         2015 yılı Eylül ayında kurulan toplam 5.275 şirket ve kooperatifin %80,34’ü limited şirket,            %18,58’i anonim şirket, %1,06’sı ise kooperatiftir. Şirket ve kooperatiflerin %37,89’u İstanbul,

%11,33’ü Ankara, %6,06’sı İzmir’de kurulmuştur.

·         Bu ay sadece Tunceli ilinde şirket kuruluşu gerçekleşmemiştir. 2015 yılında Tunceli’de 12 şirket kurulmuş 2 şirket kapanmıştır.

 

2015 Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, bir önceki aya göre             %26,26 oranında arttı.

·         2015 yılı ilk dokuz ayında toplam 50.687 şirket ve kooperatif kurulmuştur. Bu dönemde kurulan toplam 40.488 limited şirket, toplam sermayenin %48,21’ini, 9.497 anonim şirket ise %51,78’ini oluşturmaktadır. Eylül ayında kurulan şirketlerin sermayelerinin toplamı, Ağustos ayına göre

%26,26 oranında artmıştır.

2015 Yılında Şirket Türlerine Göre Şirket Kuruluşları

 

Şirket Türleri

Genel Toplam

Anonim

Kollektif

Komandit

Limited

Kooperatif

OCAK-TEMMUZ

Sayı

7.575

7

0

32.213

590

40.385

Sermaye (TL)

3.841.881.064

1.187.000

0

3.693253714

-

 

7.536.321.778

AĞUSTOS

Sayı

942

1

0

4.037

47

5.027

 

Sermaye (TL)

478.944.892

60.000

0

432.632.300

-

 

911.637.192

EYLÜL

Sayı

980

1

0

4.238

56

5.275

Sermaye (TL)

649.485.868

20.000

0

501.536.975

-

 

1.151.042.843

TOPLAM

Sayı

9.497

9

0

40.488

693

50.687

Sermaye (TL)

4.970.311.824

1.267.000

0

4.627.422.989

-

 

9.599.001.813

 

2015 Eylül ayında 1.473 şirket ve kooperatif ile 1.062 gerçek kişi ticari işletmesi, ticaret sektöründe kuruldu.

·         2015 Eylül ayında kurulan toplam şirket ve kooperatiflerin; 1.473’ü toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 870’i inşaat, 685’i imalat sektöründedir.

·         2015 Eylül ayında kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin; 1.062’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 715’i inşaat, 293’ü imalat sektöründedir.

·         Bu ay kapanan şirket ve kooperatiflerin; 267’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 152’si inşaat, 97’si imalat sektöründedir.

·         Bu ay kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinin 520’si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 147’si inşaat, 89’u konaklama ve yiyecek sektöründedir.

 

 

 

2015 Eylül ayında kurulan 56 Kooperatifin 30’u Konut Yapı Kooperatifidir.

·         2015 Eylül ayında kurulan 56 Kooperatifin 30’u Konut Yapı Kooperatifi, 8’i Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 5 adeti Sulama Kooperatifi olarak kurulmuştur.

·         2015 yılının ilk dokuz ayında kurulan 693 kooperatifin 313’ü Konut Yapı Kooperatifi, 83’ü Sulama Kooperatifi, 72’si Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak kurulmuştur.

2015 Eylül ayında 395 adet yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu.

·         2015 Eylül ayında kurulan 395 yabancı ortak sermayeli şirketin 144’ü Suriye, 29’u Irak, 25’i Alman ortaklı olarak kurulmuştur.

 

2015 yılı ilk dokuz ayında;

·         Kurulan yabancı ortak sermayeli şirket sayısı 3.533’tür. Bu şirketlerin 1.148’i Suriye, 261’i Alman,  215’i Irak ortaklıdır.

·         Kurulan 3.533 yabancı ortak sermayeli şirketin 544’ü anonim, 2.989’u limited şirkettir. Bu şirketlerin 1.288’i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 444’ü imalat ve 419’u inşaat sektöründe kurulmuştur.

·         Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin % 85,67’si yabancı sermayeli ortak payını oluşturmaktadır.

2015 Yılında Kurulan Yabancı Sermayeli Şirketlerin Genel Görünümü

 

Anonim

Limited

Genel Toplam

OCAK-TEMMUZ

Sayı

435

2.306

2.741

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

362.491.000

362.450.750

724.941.750

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

300.166.496

316.423.080

616.589.576

Yabancı Ortak Sermaye Oranı  (%)

82,80

87,30

85,05

AĞUSTOS

Sayı

62

335

397

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

32.469.400

46.403.500

78.872.900

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

24.688.024

42.693.950

67.381.974

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

76,04

92,00

85,43

 

Sayı

47

348

395

EYLÜL

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi  (TL)

37.200.000

55.961.000

93.161.000

 

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı  (TL)

34.741.860

49.709.150

84.451.010

 

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

93,39

88,83

90,65

TOPLAM

Sayı

544

2.989

3.533

Ortak Olunan Şirketlerin Toplam Sermayesi (TL)

432.160.400

464.815.250

896.975.650

Ortak Olunan Şirketlerdeki Yabancı Ortak Sermaye Toplamı (TL)

359.596.380

408.826.180

768.422.560

Yabancı Ortak Sermaye Oranı (%)

83,21

87,95

85,67

.

 

   

  Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 20 Kasım 2015’dir.