Ürün Kategorileri

Hayat Tabloları, 2014-2016

Türkiye’de doğuşta beklenen yaşam süresi 78 yıldır
 
Doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78, erkeklerde 75,3 ve kadınlarda 80,7 yıldır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıldır.
 
Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 64,2 yıldır
 
Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,2 yıldır. Erkekler için bu süre 61,5 yıl, kadınlar için ise 66,8 yıldır.
 
Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49,6 yıldır
 
Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49,6 yıldır. Erkekler için bu süre 47,1 yıl iken, kadınlarda 52,1 yıldır. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıldır.
 
Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam
süresi, 2014-2016 

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 30,5 yıldır
 
Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,5 yıldır. Erkekler için bu süre 28,2 yıl iken, kadınlarda 32,7 yıldır.
 
Beklenen yaşam süresi 65 yaşındaki kişiler için 17,8 yıldır
 
Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ise ortalama 17,8 yıldır. Erkekler için bu süre 16,1 yıl iken, kadınlarda 19,3 yıldır. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,2 yıl daha fazla yaşaması beklenmektedir.
 
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi Eylül 2018'dir.
__________________________________________________________________________________
 
AÇIKLAMALAR
 
Hayat tabloları, her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan tablolardır. Hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da bilinmektedir.
 
Türkiye İstatistik Kurumu, ülkemize özel hayat tablolarını ilk kez 2013 yılı için Türkiye ve iller düzeyinde, idari kayıtlara dayalı ve resmi olarak dönem hayat tablosu metodolojisi ile 2014 yılında üretmiştir.
 
Bu haber bülteninde yer alan bilgiler, 2014-2016 dönemindeki yıllık nüfuslar ve ölüm verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi ve açıklamalara çalışmanın metaverisinden ulaşılabilir.​