Ürün Kategorileri

Belediye Su İstatistikleri

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 5,2 milyar m3 su çekildi

Tüm belediyelere uygulanan 2014 yılı Belediye Su İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 1 396 belediyeden 1 394'üne içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. Belediyeler tarafından su kaynaklarından içme ve kullanma suyu şebekesine 5,2 milyar m3 su çekildi. Çekilen suyun %36’sı barajlardan, %27,2’si kuyulardan, %18,8'i kaynaklardan, %12,5'i akarsulardan ve %5,5'i göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Çekilen suyun %57,2’si arıtıldı

İçme ve kullanma suyu şebekesine çekilen toplam 5,2 milyar m3 suyun 3 milyar m3ü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun %95,5'ine konvansiyonel, %2,9'una gelişmiş, %1,6'sına ise fiziksel arıtma uygulandı.

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile belediye nüfusunun %97’sine hizmet verildi 

İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun 2014 yılı itibariyle Türkiye nüfusu içindeki payı %91, toplam belediye nüfusu içindeki payı ise %97 olarak tespit edildi. İçmesuyu arıtma tesisleri ile hizmet verilen belediye nüfusunun oranı ise Türkiye nüfusu içinde %54, toplam belediye nüfusu içinde %58 olarak hesaplandı.

Kişi başı çekilen günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak hesaplandı

Belediyeler tarafından içmesuyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 203 litre olarak hesaplandı. Üç büyük şehrimizde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı İstanbul için 181 litre, Ankara için 211 litre, İzmir için 180 litredir.


______________________________________________________________