Ürün Kategorileri

2017 Haziran SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ

Haziran 2017 Sanayi Üretim Endeksi’ne ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 8 Ağustos 2017 tarihinde yayımlandı.

TÜİK tarafından aylık yayımlanan Sanayi Üretim Endeksi, Türkiye’deki sanayi kuruluşlarının toplam üretiminin zaman içindeki değişimi hakkında bilgi vermektedir.[1]

Şekil 1: Aylara göre sanayi üretim endeksi

(mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış, 2010=100)

Haziran ayında Türkiye (TR) Geneli Sanayi Üretim Endeksi bir önceki aya (Mayıs 2017) göre yüzde 0,4 azalış göstermiştir. Haziran (2017) ayındaki azalışta bir önceki aya göre elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımındaki yüzde 0,6’lık ve imalat sanayindeki yüzde 0,5’lik azalışın etkili olduğu görülmektedir.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında toplam sanayi endeksindeki azalışta ara malı, dayanıklı tüketim malı ve dayanıksız tüketim malında yaşanan azalışın etkisi olduğu görülmektedir (sırasıyla yüzde 2,2, yüzde 1,9 ve yüzde 1,3’lük azalışlar).

İmalat sanayinin alt sektörlerinde geçen aya göre en fazla azalış tütün ürünleri imalatı( yüzde 7,3) sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 5,6 ile eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 4,6 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı sektörleri takip etti. En fazla artış ise yüzde 29,1 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı sektöründe gerçekleşti.

 

Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 oranında artış göstermiştir. Haziran (2017) ayında önceki yıla göre ana sanayi sektörleri itibariyle en yüksek artış yüzde 3,8 imalat sanayi sektöründe yaşanırken, bunu yüzde 2,5’lik artışla elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü takip etti. Madencilik ve taşocakçılığı sektöründe ise yüzde 0,5’lik azalış yaşandı.

Ana sanayi gruplarına bakıldığında, dayanıklı sermaye malı imalatında yüzde 11,4’lük, enerji imalatında yüzde 2,9’luk, dayanıklı tüketim malı imalatında yüzde 2,6’lık, ara malı imalatında yüzde 1,2’lik ve dayanıksız tüketim malı imalatında yüzde 0,7’lik artış yaşandığı görülmektedir.

Şekil 2: Yıllara göre Haziran ayları itibariyle sanayi üretim endeksi

(takvim etkisinden arındırılmış, 2010=100)

Tablo 1: Sanayi Üretim Endeksi Büyüme Oranları,  Haziran 2017

Önceki Aya Göre (%)

Önceki Yıla Göre (%)

Ara Malı

-2,2

1,2

Dayanıklı Tüketim Malı

-1,9

2,6

Dayanıksız Tüketim Malı

-1,3

0,7

Enerji

0,1

2,9

Sermaye Malı

3,8

11,4

TOPLAM

-0,4

3,4

     

Tablo 2: Sanayi Üretim Endeksi Sektörel Büyüme Oranları, Haziran 2017

Önceki Aya Göre (%)

Önceki Yıla Göre (%)

Madencilik ve Taşocakçılığı

1,2

-0,5

İmalat Sanayi

-0,5

3,8

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

-0,6

2,5

TOPLAM

-0,4

3,4

 


[1] Bültende mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriler kullanılmaktadır.