Ürün Kategorileri

Yoksulluk Çalışması

Satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar sınırında yoksulluk oranı %1,62 oldu

Kişi başı günlük harcaması, cari satınalma gücü paritesine göre 2,15 doların altında kalan fert oranı 2014 yılında %0,03 seviyesinde gerçekleşti. 

Yoksulluk sınırı, cari satınalma gücü paritesine göre 4,3 dolar olarak alındığında, 2013 yılında %2,06 olan yoksulluk oranı, 2014 yılında %1,62 olarak tahmin edildi. 

 

   Satın alma gücü paritesi cinsinden yoksulluk sınırlarına göre fert yoksulluk oranları,       
   Türkiye, 2007- 2014