Ürün Kategorileri

Şube Açarak Teşkilatlanan Sigorta Acenteleri Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin yayınlamış olduğu “ Şube Açarak Teşkilatlanan Sigorta Acenteleri Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde şubesi olan Sigorta Acenteleri yazı ekinde sunulan tabloyu 21.04.2015 tarihine kadar mail ortamında (sigorta@dto.org.tr) e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Tablolarda beyan edilmiş kişilerin ve sermaye yapısının Ticaret Sicili’nde tescil edilmiş olması gerekmektedir.