Ürün Kategorileri

Mali Aracı Kuruluş İstatistikleri,

Türkiye’de 1 698 atık bertaraf ve geri kazanım tesisi faaliyette bulundu

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi; lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. Anket sonuçlarına göre 2016 yılında 140 atık bertaraf tesisi ve 1 558 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 1 698 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Düzenli depolama tesislerinde 44 milyon ton atık bertaraf edildi

Toplam kapasitesi 834 milyon m3 olarak tespit edilen 134 düzenli depolama tesisinde 6 milyon tonu tehlikeli olmak üzere 44 milyon ton atık bertaraf edildi.

Yakma tesislerinde 310 bin ton atık bertaraf edildi

Toplam kapasitesi 644 bin ton/yıl olan 6 yakma tesisinde 63 bin ton tehlikeli ve 248 bin ton tehlikesiz olmak üzere toplam 310 bin ton atık bertaraf edildi.

Geri kazanım tesislerinde 33 milyon ton atık geri kazanıldı
 

Toplam kapasitesi 424 bin ton/yıl olan 7 kompost tesisinde 140 bin ton atık işlem gördü ve 20 bin ton kompost  üretildi.  Ayrıca  atık  geri  kazanımı  lisanslı  35  beraber  yakma  (ko-insinerasyon)  tesisinde 739 bin ton atık yakılarak enerji geri kazanımı gerçekleştirildi. Lisanslı diğer 1 516 atık geri kazanım tesisinde ise toplam 32 milyon ton metal, plastik, kağıt, mineral vb. atık geri kazanıldı.