Ürün Kategorileri

Eğitim Harcamaları İstatistikleri,

Eğitim harcamaları istatistikleri, örgün eğitime yönelik olarak doğrudan veya dolaylı yapılan harcamalara ilişkin verileri içermektedir. Belirtilen eğitim harcamaları sadece örgün eğitimle doğrudan ilişkili yaygın eğitim faaliyetlerini içermekte olup diğer yaygın eğitim faaliyetlerine yapılan harcamaları kapsamamaktadır. Bu haber bülteninde, 2011-2014 yıllarına ilişkin eğitim harcamaları istatistiklerine yer verilmektedir. 

Eğitim harcamaları %13,2 artarak 113 milyar 571 milyon TL oldu

Türkiye’de eğitim harcamaları 2014 yılında 2013 yılına göre %13,2 artarak 113 milyar 571 milyon TL oldu. 2014 yılında bir önceki yıla göre eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi %20,4 ile ortaöğretim oldu.
Eğitim harcamasının gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %6,5 oldu

Ülkemizde eğitim harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2013 yılına %6,4 iken, 2014 yılında %6,5’e yükseldi.

Eğitim harcamalarının %77,7’si devlet tarafından finanse edildi

Türkiye’de 2014 yılında yapılan eğitim harcamalarının %77,7’si devlet tarafından finanse edildi. Eğitim harcamaları içerisinde hanehalklarının yaptığı harcamaların payı ise %19,8 oldu. 

Devlet ve özel kurumlar en büyük eğitim harcamasını yükseköğretime yaptı

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların %32,9’unu (25 milyar 594 milyon TL) yükseköğretim oluşturdu. Özel kurumlarca yapılan harcamaların ise %47,9'u (9 milyar 87 milyon TL) yükseköğretime yapıldı.

Öğrenci başına eğitim harcaması 5403 TL oldu

Türkiye’de öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2011 yılında 3819,1 TL olurken, 2014 yılında ise 5403 TL olarak gerçekleşti. 

En çok yükseköğretime para harcandı

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2014 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 13 245,6 TL ile yükseköğretim oldu. 

Öğrenci başına harcamanın en çok arttığı eğitim düzeyi ortaöğretim oldu

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması bir önceki yıla göre % 8,9 arttı. Eğitim harcamalarının 2014 yılında 2013 yılına göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyi ise %14,7 ile ortaöğretim oldu. Bunu %9,5 ile ilkokul takip etti.