Ürün Kategorileri

Katı Yakıtlar, Kasım 2015

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2015 yılı Kasım ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün     138 bin 915 ton, linyitin 3 milyon 548 bin 203 ton ve taşkömürü kokunun 404 bin 848 ton, teslimat(1)miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 521 bin 895 ton, linyitin 3 milyon 783 bin 662 ton ve taşkömürü kokunun 443 bin 139 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %3,9 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte %93,8 iken taşkömürü kokunda %91,4 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %36,8’i termik santrallere, %16,5’i kok tesislerine, %6,6’sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %86,7’si termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %96,8’i demir-çelik sanayine sevk edildi.Üretimin teslimatları karşılama oranları, Kasım 2015

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi  25 Şubat 2016’dır.
                                                                                                                                                  

AÇIKLAMALAR

 

(1)  Teslimat; yakıtın tüketim amacıyla üretim, ithalat ve stoklardan sevk edilmesidir.
(2)  Üretimin teslimatları karşılama oranı; bir katı yakıtın teslimatının, satılabilir üretimle                           karşılanabilen kısmının oranını göstermektedir.
      Üretimin teslimatları karşılama oranı = (satılabilir üretim miktarı / teslimat miktarı)*100
 -    Bilgi yoktur.
 c   Gizli veri.