Ürün Kategorileri

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri,

Termik santraller tarafından 6,5 milyar m3 su çekildi

Termik Santral Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi sonuçlarına göre 2014 yılında termik santraller tarafından %98’i denizden olmak üzere 6,5 milyar m3 su çekildi ve toplam suyun %98’i soğutma suyu olarak kullanıldı.

Termik santraller tarafından 6,4 milyar m3 atıksu deşarj edildi

Termik santraller tarafından 2014 yılında deşarj edilen 6,4 milyar m3 atıksuyun %99,6’sı denize deşarj edildi, soğutma suları dışında kalan 92,5 milyon m3 atıksuyun 9 milyon m3’ü arıtıldı.

Termik santrallerde 24,2 milyon ton atık oluştu

Termik santrallerde 9,1 bin tonu tehlikeli olmak üzere toplam 24,2 milyon ton atık oluştu. Oluşan atığın %98,5’ini mineral atıklar (kül, cüruf, uçucu kül, alçıtaşı, vb.) oluşturdu. Toplam atığın %48,3’ü kül dağı/kül barajına atılarak, %21,7’si düzenli depolama sahalarında, %15’i satılarak veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderilerek, %15’i ise diğer yöntemlerle (maden ve taş ocağına gönderme, belediye çöplüğüne atma, vb.) bertaraf edildi.