Ürün Kategorileri

İmalat Sanayi Su, Atıksu ve Atık İstatistikler

İmalat sanayi işyerleri tarafından 2,4 milyar m3 su çekildi

İmalat sanayi su, atıksu ve atık istatistikleri anketi sonuçlarına göre işyerleri 2014 yılında 2,4 milyar m3 su çekti. Çekilen suyun %70,7’si denizden, %14,5’i kuyudan, %3,8’i organize sanayi bölgesi (OSB) şebekesinden, %3,5’i barajdan, %2,7’si akarsudan, %1,5’i şehir şebekesinden, %1,3’ü kaynaktan ve %2’si diğer su kaynaklarından temin edildi. Çekilen suyun %77,4’ü soğutma suyu olarak kullanıldı.

İmalat sanayi işyerleri tarafından 1,9 milyar m3 atıksu deşarj edildi

İşyerleri tarafından 2014 yılında toplam 1,9 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Deşarj edilen atıksuyun %81,4’ünün soğutma suyu olduğu tespit edildi. Toplam atıksuyun %80,7’si denize, %7,3’ü akarsuya, %6,3’ü OSB kanalizasyonuna, %3,1’i şehir kanalizasyonuna, %2,6’sı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Soğutma suyu hariç deşarj edilen atıksuyun %55’i arıtıldı

Alıcı ortamlara deşarj edilen 1,6 milyar m3 soğutma suyunun 9,7 milyon m3ü arıtılırken, soğutma suyu haricinde deşarj edilen 359 milyon m3 atıksuyun ise %55,1’i arıtıldı.

İmalat sanayi işyerlerinde 16 milyon ton atık oluştu

İmalat sanayi işyerlerinde 2014 yılında 1 milyon tonu tehlikeli nitelikte olmak üzere toplam 16 milyon ton atık oluştu. Toplam atığın %5,4’ü tesis bünyesinde geri kazanıldı, %45,1’i satıldı veya lisanslı atık bertaraf ve geri kazanım firmalarına gönderildi, %31,1’i düzenli depolama sahalarında, %4,3’ü çöplüklerde bertaraf edildi, %11,8’i işyeri sahasında depolandı, %1,3’ü beraber yakma (ko-insinerasyon) ya da yakma tesislerinde yakıldı, %1’i ise diğer yöntemlerle bertaraf edildi.