Ürün Kategorileri

Organize Sanayi Bölgeleri Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 168 milyon msu çekildi

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Su, Atıksu ve Atık İstatistikleri Anketi kapsamında faal olan 196 Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünden elde edilen sonuçlara göre 2014 yılında su şebekesi ile dağıtılmak üzere 168 milyon m3 su çekildi. Çekilen suyun %45,5’i kuyudan, %16’sı kaynaklardan, %13,5’i şehir şebekesinden, %25’i ise baraj, gölet ve akarsulardan çekildi.

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 254 milyon m3 atıksu deşarj edildi (1) 

OSB kanalizasyon şebekelerinden 2014 yılında toplam 254 milyon m3 atıksu deşarj edildi. Atıksuyun %72,9’u akarsuya, %9,1’i şehir kanalizasyonuna, %6,4’ü kuru dere yatağına, %11,6’sı ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. 

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 221 milyon m3 atıksu arıtıldı

OSB atıksu arıtma tesislerinde 2014 yılında toplam 221 milyon m3 atıksu arıtıldı. Arıtılan atıksuyun %50,9’una gelişmiş, %49,1’ine ise kimyasal ya da biyolojik arıtma uygulandı.

Organize Sanayi Bölgeleri tarafından 533 bin ton atık toplandı

OSB’ler tarafından 2014 yılında 533 bin ton atık toplandı. Toplanan atığın 63 bin tonu OSB bünyesinde geri kazanıldı veya geçici depolandı, 109 bin tonu OSB dışında geri kazanıldı, 361 bin tonu ise OSB bünyesinde veya OSB dışında bertaraf edildi. Bertaraf edilen atıkların %58,4’ü düzenli depolama sahalarında, %41,6’sı ise çöplük sahalarında bertaraf edildi. 

OSB su, atıksu ve atık göstergeleri, 2010 - 2014