Ürün Kategorileri

Katı Yakıtlar

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtların 2015 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 81 bin 274 ton, linyitin 3 milyon 186 bin 535 ton ve taşkömürü kokunun 382 bin 248 ton, teslimat(1)miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 2 milyon 708 bin 77 ton, linyitin 3 milyon 64 bin 529 ton ve taşkömürü kokunun 411 bin 122 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretimin teslimatları karşılama oranı en düşük taşkömüründe gerçekleşti

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı(2) %3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran linyitte %104 iken taşkömürü kokunda %93 olarak hesaplandı.

Taşkömürü ve linyit teslimatı en fazla termik santrallere yapıldı

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının %41,9’u termik santrallere, %21,2’si kok tesislerine, %5,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının %87,9’u termik santrallere yapıldı. Taşkömürü kokunun ise %97,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.Üretimin teslimatları karşılama oranları, Eylül 2015
Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 30 Aralık 2015’tir.
                                                                                                                                                    

AÇIKLAMALAR

(1) Teslimat; yakıtın tüketim amacıyla üretim, ithalat ve stoklardan sevk edilmesidir.
(2) Üretimin teslimatları karşılama oranı; bir katı yakıtın teslimatının, satılabilir üretimle karşılanabilen 
     kısmının oranını göstermektedir.
     Üretimin teslimatları karşılama oranı = (satılabilir üretim miktarı / teslimat miktarı)*100
 -   Bilgi yoktur.
 c  Gizli veri.