Ürün Kategorileri

Sanayi Ciro Endeksi, Kasım 2015

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2015 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %6,6 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,4 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %12,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2015 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %10,9 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %13,6 arttı.

Sanayi ciro endeks (toplam) ve değişim oranları (2010=100), Kasım 2015


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Kasım 2015


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Kasım 2015


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış ara malı imalatında gerçekleşti

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2015 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %1,1 ile ara malı imalatında gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (2010=100), Kasım 2015


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde en yüksek artış başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %5,0 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatında gerçekleşti. Bu artışı %4,1 ile fabrikasyon metal ürünlerinin (makine ve teçhizat hariç) imalatı ve %3,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde en yüksek azalış temel eczacılık ürünlerinin imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2015 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış %14,2 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı %9,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatı ve %8,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.